Τρίτη, 14 Μαΐου 2013

Μ' ΑΓΑΠΆΕΙ

μπαγάσικο, απαίσιο εγωιστικό πλάσμα, Μ' Α γ α π ά ς ...
Ναι, παλιόπραμα, παραδέξου το οτι έχεις χάσει τον έλεγχο,
γιατί δεν το παραδέχεσαι ;
Φλωράκι μου, μ'αγαπάς τελικά, ακόμα κι αν με φτάνεις στα όρια μου μ' αυτό τον Βόρειο Πόλο που κουβαλάς μέσα σου!
Απαίσιο μούτρο, μάγκα μου, γιατί τα κάνεις τα καψώνια και με κάνεις θυλικό-σκύλα ;
Λίγο ακόμη ο τελευταίο ρόλος και μετά θα πέσω στην αγκαλιά σου.
Βλάκα, μ' αγαπάς, αλλά τώρα θα σ' αφήσω και σένα να παλέψεις για μας.
Αγγλάκι μου, σε λατρεύω.